Skip to content

26 Tháng Mười, 2011

Gặp nhau cuối tuần bàn việc nghề nghiệp

TT – 100 thành viên của cộng đồng phát triển cá nhân và nghề nghiệp Motibee vừa có buổi gặp gỡ thảo luận về bí quyết thành công trong thương lượng, đàm phán kinh doanh.

Đó đây nghề nghiệp:

Gặp nhau cuối tuần bàn việc nghề nghiệp

Đây là sân chơi cuối tuần nhằm bổ trợ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho những người trẻ đã đi làm, có ý chí cầu tiến, thích giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm công việc.

Dự kiến chuyên đề tháng 11 của cộng đồng Motibee là kỹ năng quản lý thời gian và làm việc hiệu quả.

N.NAM

Source: Báo Tuổi Trẻ

Share your thoughts, post a comment.

(required)
(required)

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments