Skip to content

Thanh toán

I. Phương thức thanh toán:

Quý khách hàng có thể thanh toán chi phí dịch tài liệu và phiên dịch bằng chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của công ty.

 

 

Thanh toán qua ngân hàng:

Quý khách có thể chuyển tiền vào tài khoản của đại diện công ty tại các ngân hàng:

Ngân hàng Vietcombank (VCB)

Tên chủ TK: Phùng Lê Hà Thơ

Số TK: 0151 0000 65768

 

Share your thoughts, post a comment.

(required)
(required)

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments