Skip to content

15 Tháng Mười, 2011

Tiền thưởng đến sau

(Dân trí) – Nếu y bác sĩ nhận phong bì trước khi bệnh nhân xuất viện thì đó là hành vi rất xấu, không thể ở trong ngành y được. Nếu cần thiết thậm chí còn bị khởi tố hình sự vì “tiền thưởng” đó có thể coi là “ăn” trên xương máu của bệnh nhân. >> Giám đốc BV Việt Đức: “Vòi vĩnh, lấy phong bì là đuổi việc!”


(ảnh từ Internet)
 

Tôi hoan nghênh tinh thần của PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết!

 

Tôi làm nghề du lịch, tiền tip (tiền thưởng) là nguồn thu nhập không thể tách rời đối với ngành nghề của tôi. Nhưng không có đoàn khách nào đưa tiền thưởng khi tour chưa hoàn thành, và khi tour hoàn thành rồi thì có đoàn khách tip cũng có đoàn không, tùy thuộc vào thái độ phục vụ của hướng dẫn viên và còn tùy thuộc vào khả năng của khách. Anh phục vụ tốt thì tôi thưởng, phục vụ không tốt thì đừng nói thưởng, tôi còn phê bình và còn bắt bồi thường nữa là đằng khác.

 

Riêng đối với ngành y, tôi cũng rất thông cảm với thu nhập ít ỏi từ đồng lương của CBCNV ngành y tế. Nhưng dù sao vẫn nên hành xử có văn hóa, ví dụ như tôi so sánh với ngành nghề của mình là hướng dẫn viên du lịch.

 

Nếu y bác sĩ nhận phong bì trước khi bệnh nhân xuất viện thì đó là hành vi rất xấu, không thể ở trong ngành y được. Nếu cần thiết thậm chí còn bị khởi tố hình sự, vì “tiền thưởng” đó có thể coi là “ăn” trên xương máu của bệnh nhân.

 

Nhưng nếu y, bác sĩ nào mà nhận được tiền thưởng sau khi bệnh nhân đã xuất viện thì tiền thưởng đó mới là  mới là niềm tự hào với nghề nghiệp, với y đức, không hổ thẹn với chính lòng mình.

 

Tôi có vài dòng như vậy, mong những anh chị làm trong ngành y tế hiểu cho đạo đức nghề nghiệp và hiểu cho những người phải đến nơi mà không ai muốn đến – đó là bệnh viện.

 

Hồng Sinh 

email:  HSinh2010@yahoo.com

Source: Báo Dân Trí

Share your thoughts, post a comment.

(required)
(required)

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments