Skip to content

24 Tháng Tám, 2011

Trang bị kiến thức về biển đảo cho ngư dân, doanh nghiệp

TT – Chiều 23-8, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị về thực hiện đề án Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo tỉnh Phú Yên. Đề án được thực hiện từ nay đến năm 2015 tại bốn địa phương ven biển của tỉnh này là TP Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và hai huyện Đông Hòa, Tuy An với tổng kinh phí 6 tỉ đồng.

Trang bị kiến thức về biển đảo cho ngư dân, doanh nghiệp

Đề án đặt mục tiêu trang bị kiến thức pháp lý cơ bản về quản lý, bảo vệ, phát triển tài nguyên biển đảo cho 80% ngư dân và các cán bộ, công chức, người lao động làm việc trên biển đảo thuộc các địa phương nêu trên; trên 90% doanh nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hộ gia đình sinh sống tại vùng ven biển nâng cao ý thức trong bảo vệ môi trường và tài nguyên biển đảo.

DUY THANH

Source: Báo Tuổi Trẻ

Read more from Tin tức

Share your thoughts, post a comment.

(required)
(required)

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments