Skip to content

20 Tháng Tám, 2011

Giải quyết triệt để ăn xin?

TT – Thông tin “Năm 2013, nội thành TP.HCM không còn người xin ăn” đã thu hút 42 phản hồi. Bạn đọc lo lắng tính khả thi của quyết định này.

Sự kiện & dư luận

Giải quyết triệt để ăn xin?

Không thể duy ý chí

Tôi từng đến nhiều thành phố hoa lệ và văn minh trên thế giới nhưng thấy nơi nào cũng có ăn xin. Hình như ăn xin từ lâu đã là một phần của cuộc sống, nhất là ở đô thị là nơi có nhiều tiền và nhiều người qua lại.

Có thể chúng ta quá duy ý chí khi cho xe đi thu gom người ăn xin đổ ra ngoại thành… Khi chúng ta không chịu thừa nhận thực tế hay nói cách khác, những bộ phận cấu thành nên cuộc sống hoặc xã hội muôn màu muôn vẻ đó để tìm cách dung hòa chúng, chúng ta sẽ lại phạm sai lầm này đến sai lầm khác.

Mong rằng UBND thành phố sẽ cân nhắc thêm trên cơ sở những nghiên cứu của các nhà tâm lý học và xã hội học. Đừng nên cứ thấy cái gì có vẻ chướng mắt là ra lệnh dọn dẹp.

QUANG HÒA

Những người cùng khổ đi về đâu?

Số phận của những người cùng khổ ấy rồi sẽ đi về đâu vì họ chấp nhận sự bố thí của người khác cũng có nghĩa họ đã đến bước đường cùng (không đề cập những trường hợp giả dạng, biến tướng).

Như vậy giải quyết vấn nạn này phải đi đôi với giải quyết cũng chừng ấy con người vô gia cư, không học vấn, thiếu trình độ, không nghề nghiệp, mất sức lao động, già nua… Chắc chắn phải có thêm rất nhiều trung tâm dạy nghề, viện dưỡng lão…

Mà theo tôi, muốn dẹp vấn nạn ăn xin phải làm những việc đó trước chứ không thể chỉ dựa vào quyền uy, cưỡng chế.

MỘT BẠN ĐỌC

Cần giải quyết tận gốc rễ

Ngoài việc tạo hướng đi cho những người ăn xin, cần xử lý thật thích đáng những kẻ chăn dắt. Ngoài ra, cần có những chính sách xã hội và công ăn việc làm, phổ cập văn hóa cho những người có thu nhập thấp để tránh không bị kẻ xấu dụ dỗ và lợi dụng.

TẤN PHÁT

Source: Báo Tuổi Trẻ

Share your thoughts, post a comment.

(required)
(required)

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments