Skip to content

8 Tháng Bảy, 2011

Khách mời nói gì về vai trò của tiếng Anh trong cuộc sống?

(Dân trí) – “Tiếng Anh giúp tôi có thể đi du lịch, có thể giao tiếp trò chuyện với bạn bè trên thế giới. Tiếng Anh giúp tôi tìm được công việc tốt, phát triển hơn trong nghề nghiệp. Hãy nghe các khách mời chia sẻ về vai trò của Tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày.

 

 
Sông Lam

Source: Báo Dân Trí

Share your thoughts, post a comment.

(required)
(required)

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments