Skip to content

7 Tháng Bảy, 2011

Quy định về chuyển người lao động sang công việc khác?

TTO – Tôi là nhân viên kế toán. Theo điều 34 Luật lao động thì công ty có quyền chuyển lao động trái nghề trong 60 ngày nhưng phải báo trước ba ngày. Công ty đã báo cho tôi biết trước năm ngày nhưng chuyển tôi sang làm cộng tác viên với hình thức bán thời gian trong 63 ngày. Lương chính thức của tôi lúc chưa chuyển là 5 triệu đồng. Lương cộng tác viên là 2 triệu.

Quy định về chuyển người lao động sang công việc khác?

Theo tôi biết thì lương sẽ vẫn giữ nguyên trong 30 ngày làm việc. Còn 30 ngày còn lại ít nhất phải được 70%. Như vậy đáng ra công ty phải trả cho tôi ít nhất là 3 triệu rưỡi. Tôi không đồng ý và đã gửi đơn khiếu nại. Như vậy tôi làm đúng hay sai?

Xin chân thành cám ơn.

(nguyen_hung29091991@…)

Trả lời:

Theo Điều 34 Bộ luật lao động quy định: khi gặp khó khăn đột xuất hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác trái nghề nhưng không được quá 60 ngày.

Điều 9 nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ quy định việc tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề quy định tại điều 34 Bộ luật lao động như sau:

1. Khi người sử dụng lao động gặp khó khăn đột xuất do khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; áp dụng các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; sự cố điện, nước hoặc nhu cầu của sản xuất – kinh doanh thì người sử dụng lao động có quyền tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề, nhưng không được quá 60 ngày (cộng dồn) trong một năm…

2. Trường hợp người sử dụng lao động tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề quá 60 ngày (cộng dồn) trong một năm thì phải có sự thỏa thuận của người lao động; nếu người lao động không chấp thuận mà họ phải ngừng việc thì người đó được hưởng lương theo quy định tại khoản 1 Điều 62 của Bộ luật lao động.

Vậy chiếu theo các quy định pháp luật nêu trên, việc công ty đã chuyển bạn sang làm cộng tác viên với hình thức làm việc bán thời gian không phải là trường hợp chuyển người lao động làm việc khác trái nghề, nên công ty bạn đã vi phạm các quy định của pháp luật lao động và hợp đồng lao động đã được ký kết giữa bạn với công ty. Ngoài ra việc công ty chuyển bạn sang làm cộng tác viên với hình thức bán thời gian nhưng trả tiền lương cho bạn như bạn nêu trên là trái với quy định của pháp luật lao động.

Do đó, đối với trường hợp của bạn nên trên bạn cần làm đơn khiếu nại yêu cầu giám đốc công ty phải bố trí lại công việc làm cho bạn đúng theo công việc đã được quy định tại hợp đồng lao động đã ký, và yêu cầu giám đốc công ty phải thanh toán tiền lương cho bạn đúng với mức lương công việc cũ của bạn đã làm là 5.000.000đ/tháng.

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP
(Văn phòng luật sư Gia Thành)

Source: Báo Tuổi Trẻ

Read more from Tin tức

Share your thoughts, post a comment.

(required)
(required)

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments