Skip to content

Posts tagged ‘tạo lập’

3
Th9

Cơ hội học tập tại Trường Cao đẳng Thực hành FPT

Không đỗ NV1, nhiều bạn trẻ tìm cơ hội ở NV2, NV3, nhưng cũng có không ít bạn đã chọn lựa con đường học nghề để tạo lập cuộc sống cho riêng mình. Cao đẳng thực hành FPT là một lựa chọn được nhiều bạn trẻ hướng tới. Read moreRead more